Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng

MÃ SẢN PHẨM: TD-625477488890
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
214,000 đ
Phân loại màu:
Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng
Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng
Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng
Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng
Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng
Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 7片/袋
品牌: 海氏海诺
产地: 中国
颜色分类: 3袋【7片/袋 共21片】 5袋【7片/袋 共35片】 10袋【7片/袋 共70片】 20袋【7片/袋 共140片】 50袋【7片/袋 共350片】 弹力型创可贴【100片/盒 防磨脚可用】
生产企业: 青岛海诺生物工程有限公司
执行标准号: 鲁青械备20140025号
增值服务: 7天无理由退换货!
适用人群: 不限
疾病: 防磨脚,缓解水泡
症状: 防磨脚,缓解水泡
注册证号: 鲁青械备20140025号
医疗器械产品名称: 防磨脚专用贴
包装规格: 7片/袋
创口贴种类: 后跟贴
Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng Hydae Heavel Trở lại nhãn dán Chống mài chân Đặc biệt dán gót chân cao để tránh và giày chống trượt Dán chân dán chân đa chức năng

078.82.83.789