3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi

MÃ SẢN PHẨM: TD-589122703206
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
209,000 đ
Phân loại màu:
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3J/信时
型号: 3J060915铝箔胶带
颜色分类: 0.06厚*10mm宽*20米(4卷价) 0.06厚*20mm宽*20米(3卷价) 0.06厚*30mm宽*20米(2卷价) 0.06厚*50mm宽*20米 0.06厚*60mm宽*20米 0.06厚*80mm宽*20米 0.06厚*100mm宽*20米 0.09厚*10mm宽*20米(2卷价) 0.09厚*20mm宽*20米(2卷价) 0.09厚*30mm宽*20米 0.09厚*50mm宽*20米 0.09厚*60mm宽*20米 0.09厚*80mm宽*20米 0.09厚*100mm宽*20米 0.15厚*10mm宽*20米(2卷价) 0.15厚*20mm宽*20米 0.15厚*30mm宽*20米 0.15厚*50mm宽*20米 0.15厚*60mm宽*20米 0.15厚*80mm宽*20米 0.15厚*100mm宽*20米
生产企业: 东莞市信时包装材料有限公司
3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi 3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi 3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi 3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi 3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi 3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi 3J tự dính lá băng lá băng lá băng để băng kín vá bếp bếp ăn mui xe ống nước nhiệt độ cao dày lá bẫy điền nồi

078.82.83.789