3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m

MÃ SẢN PHẨM: TD-23020276387
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Phân loại màu:
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3J/信时
型号: 3J115
颜色分类: 0.15厚*50mm宽*20米 0.15厚*10mm很窄*20米【2卷装】 0.15厚*20mm宽*20米 0.15厚*30mm宽*20米 0.15厚*40mm宽*20米 0.15厚*60mm宽*20米 0.15厚*80mm宽*20米 0.15厚*100mm宽*20米
生产企业: 东莞市信时包装材料有限公司
3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m 3J115 dày 0.15mm rộng 50mm lá băng điền vào bẫy nhiệt độ nồi băng không thấm nước 20m

078.82.83.789