3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn

MÃ SẢN PHẨM: TD-636044499402
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
202,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M
颜色分类: 黑色宽1厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽1.5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽2厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽2.5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽3厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽4厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽5厘米*厚1毫米*长5米 黑色宽1厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽1.5厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽2厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽2.5厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽3厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽4厘米*厚2毫米*长5米 黑色宽1厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽1.5厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽2厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽2.5厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽3厘米*厚3毫米*长5米 黑色宽4厘米*厚3毫米*长5米
生产企业: 3M
上市时间: 2021-01-02
3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn 3M hai mặt băng keo Dàn con dấu không thấm nước bọt xốp khung bảng đen dải cố định trên tường dày tường tường cố định mà không để lại dấu vết trên cả hai mặt của chiếc xe với keo bán buôn

078.82.83.789