3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch

MÃ SẢN PHẨM: TD-578384813336
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
309,000 đ
Phân loại màu:
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 5608
颜色分类: 白 圆形3厘米宽(20片) 白 方形6.1厘米长*7.8厘米宽(20片) 黑 圆形3厘米宽(20片) 黑 方形6.1厘米长*7.8厘米宽(20片) 方形8.5厘米长*5.4厘米宽(8片精装) 圆形 3厘米宽(24片精装) 方形 5.4厘米长*4.3厘米宽(16片精装) 方形 2厘米长*2厘米宽(35片精装)
宽度: 2cm
3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch 3m keo dán hai mặt 9448A siêu mạnh bọt xốp xốp cố định tường gạch đặc biệt dán dính liền mạch

078.82.83.789