3M Black Black Eva Keo dán một mặt mạnh mẽ Miếng bọt biển có liên kết cao Băng biển Niêm phong Seismic 5/8 / 10 mm Dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-586640871867
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
289,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3MEVA单黑6810
颜色分类: (5毫米厚)1.0厘米宽*2米长 (5毫米厚)1.5厘米宽*2米长 (5毫米厚)2.0厘米宽*2米长 (5毫米厚)2.5厘米宽*2米长 (5毫米厚)3.0厘米宽*2米长 (5毫米厚)4.0厘米宽*2米长 (5毫米厚)5.0厘米宽*2米长 (8毫米厚)1.0厘米宽*2米长 (8毫米厚)1.5厘米宽*2米长 (8毫米厚)2.0厘米宽*2米长 (8毫米厚)2.5厘米宽*2米长 (8毫米厚)3.0厘米宽*2米长 (8毫米厚)4.0厘米宽*2米长 (8毫米厚)5.0厘米宽*2米长 (10毫米厚)1.0厘米宽*2米长 (10毫米厚)1.5厘米宽*2米长 (10毫米厚)2.0厘米宽*2米长 (10毫米厚)2.5厘米宽*2米长 (10毫米厚)3.0厘米宽*2米长 (10毫米厚)4.0厘米宽*2米长 (10毫米厚)5.0厘米宽*2米长 (5毫米厚)3.5厘米宽*2米长 (8毫米厚)3.5厘米宽*2米长 (10毫米厚)3.5厘米宽*2米长
宽度: 1cm

0966.966.381