3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-590630521095
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
398,000 đ
Phân loại màu:
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 15 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 4229P
颜色分类: 【宽0.5厘米*33米长】1卷 【宽0.7厘米*33米长】1卷 【宽0.8厘米*33米长】1卷 【宽1厘米*33米长】1卷 【宽1.5厘米*33米长】1卷 【宽2厘米*33米长】1卷 【宽3厘米*33米长】1卷
宽度: 1cm
3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt 3M4229P Keo dán hai mặt siêu mạnh xốp dày cố định tường không thấm nước mà không có dấu vết độ nhớt cao đặc biệt

078.82.83.789