Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm

MÃ SẢN PHẨM: TD-592724883282
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
366,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 9460pc
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 宽0.5厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽0.8厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽1厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽1.2厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽1.5厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽1.8厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽2厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽2.5厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽3厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽4厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽5厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽6厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽8厘米*55米长【超薄0.05mm厚】 宽10厘米*55米长【超薄0.05mm厚】
生产企业: 3M公司
上市时间: 2019-04-22
Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm Bản gốc Authentic 3M9460PC Băng keo hai mặt siêu mỏng trong suốt Không thể giữ được Chất nền mạnh mẽ Keo dán hai mặt VHB Nhiệt độ cao Keo dán hai mặt Sản phẩm điện tử Băng công nghiệp Dày 0,05mm

078.82.83.789