3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng

MÃ SẢN PHẨM: TD-632905955052
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
217,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M8898
颜色分类: 8mm宽*55米长 10mm宽*55米长 15mm宽*55米长 20mm宽*55米长 30mm宽*55米长 40mm宽*55米长 50mm宽*55米长 60mm宽*55米长
生产企业: 3M
3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng 3M8898 xanh đứng về phía băng sợi sức mạnh dính di chuyển bó đóng gói unglued dán đồ dùng gia đình nhiệt độ tủ lạnh sửa chữa băng rách dấu vết không có dư lượng

078.82.83.789