48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần

MÃ SẢN PHẨM: TD-520370994611
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
180,000 đ
Phân loại màu:
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: refillstar/佳墨惠
型号: rs48
适用主机品牌: 佳能/CANON
佳能机型: E408 418 468 478 488
颜色分类: 免邮]黑彩件+4支不堵头100ML墨水 黑彩一套改装件 彩色墨盒改装配件 黑色墨水2支 快递你的墨盒我们改装/个 免邮]黑彩件+5支不堵头100ML墨水 墨水4支 黑色墨盒改装配件 彩色墨水3支
适用设备种类: 打印机
上市时间: 2020-12-02
48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần 48584454 Canon mực E478 E418 E408 468 488 E471 in phun thậm chí sửa đổi phần

078.82.83.789