Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt

MÃ SẢN PHẨM: TD-639447721792
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
227,000 đ
Phân loại màu:
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: 0.5MM厚透明防撞条-2
颜色分类: (买1送1)3.0厘米宽×3米长*0.5MM厚 (买1送1)3.0厘米宽×10米长*0.5MM厚 (买1送1)5.0厘米宽×3米长*0.5MM厚 (买1送1)5.0厘米宽×10米长*0.5MM厚 (买1送1)7.0厘米宽×3米长*0.5MM厚 (买1送1)7.0厘米宽×10米长*0.5MM厚 (买1送1)10.0厘米宽×3米长*0.5MM厚 (买1送1)10.0厘米宽×10米长*0.5MM厚 (加厚款1mm厚)20MM宽*3米长 (加厚款1mm厚)30MM宽*3米长 (加厚款1mm厚)50MM宽*3米长
生产企业: 深圳市标质胶黏制品有限公司
Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt Acrylic trong suốt dải chống va chạm mạnh mà không theo dõi góc nhà Chống cảm ứng gói mềm Bảng dán 0,5mm dày 3-10cm Cửa sổ rộng ngưỡng cửa kính Corner Cover Side Dải chống cắt

0965.68.68.11