Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-538336268416
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
201,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: G60
胶带类型: 胶带
颜色分类: 5卷价:10mm宽*33米 5卷价:12mm宽*33米 5卷价:15mm宽*33米 5卷价:20mm宽*33米 25mm宽*33米 30mm宽*33米 40mm宽*33米 50mm宽*33米 60mm宽*33米 70mm宽*33米 80mm宽*33米
生产企业: 深圳市标质胶粘制品
Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao Authentic Pet Green Nhiệt độ cao Băng PCB Bảng mạch Xịt sơn Mạ điện chịu nhiệt băng nhiệt độ cao

0965.68.68.11