Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-646780706026
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
188,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 象梦鸣
货号: A7226
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 白色 5mm宽*50米 【2卷】 白色 10mm宽*50米 白色 15mm宽*50米 白色 20mm宽*50米 白色 25mm宽*50米 白色 30mm宽*50米 白色 35mm宽*50米 白色 40mm宽*50米 白色 45mm宽*50米 白色 50mm宽*50米 白色 60mm宽*50米 白色 100mm宽*50米 黄油 5mm宽*50米 黄油 10mm宽*50米 黄油 15mm宽*50米 黄油 20mm宽*50米 黄油 25mm宽*50米 黄油 30mm宽*50米 黄油 35mm宽*50米 黄油 40mm宽*50米 黄油 45mm宽*50米 黄油 50mm宽*50米 黄油 60mm宽*50米 黄油 100mm宽*50米
生产企业: 东莞市创优胶粘带有限公司
Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt Băng dính hai mặt mạnh mẽ Bơ cố định Bơ trắng Hai mặt có độ nhớt cao Độ nhớt không để lại dấu vết Dễ dàng xé văn phòng Keo dán hai mặt trong suốt Học tập tay văn phòng phẩm Băng hai mặt

0965.68.68.11