Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo

MÃ SẢN PHẨM: TD-646872617714
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
201,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 象梦鸣
颜色分类: 10mm宽*10米长*1mm厚 15mm宽*10米长*1mm厚 20mm宽*10米长*1mm厚 25mm宽*10米长*1mm厚 30mm宽*10米长*1mm厚 35mm宽*10米长*1mm厚 40mm宽*10米长*1mm厚 45mm宽*10米长*1mm厚 50mm宽*10米长*1mm厚 60mm宽*10米长*1mm厚 80mm宽*10米长*1mm厚 100mm宽*10米长*1mm厚 150mm宽*10米长*1mm厚 加厚强粘 10mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 15mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 20mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 25mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 30mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 35mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 40mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 45mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 50mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 60mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 70mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 80mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 90mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 100mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 120mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 150mm宽*5米长*2mm厚 加厚强粘 200mm宽*5米长*2mm厚 10mm宽3米长1mm厚 15mm宽3米长1mm厚 20mm宽3米长1mm厚 25mm宽3米长1mm厚 30mm宽3米长1mm厚 40mm宽3米长1mm厚 50mm宽3米长1mm厚
生产企业: 东莞市创优胶粘带有限公司
Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo Băng dính hai mặt mạnh mẽ trong suốt không thấm nước chống thấm nước chống trượt gạch chống trượt khung cố định hai mặt bị dính Xé liền mạch xe công nghiệp acrylic hai mặt băng keo

0965.68.68.11