băng dính vải ở hà nội Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm

MÃ SẢN PHẨM: TD-607003033686
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Phân loại màu sắc: Chính hãng [rộng 1,9 cm * dài 15 mét] Giá 1 cuộn đích thực [5 cuộn] 19mm * 15m đích thực [rộng 1.9 cm * dài 15 mét] 10 cuộn đích thực [20 cuộn] 19mm * 15m đích thực [30 cuộn] 19mm * Chính hãng 15m [Rộng 1.9cm * Dài 15m] 60 cuộn giá cả hộp
Doanh nghiệp sản xuất: chất lượng tiêu chuẩn
Thời gian bán ra thị trường: 2019-11-02
	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm 	băng dính vải ở hà nội	 Băng keo chuyên dụng cho hệ thống dây điện ô tô cho khoang động cơ, chịu được nhiệt độ cao, cách âm và ngăn bụi, vải polyester làm từ vải điều khiển trung tâm, băng cách điện, khung tranh giảm tiếng ồn, bảo vệ khung gỗ, băng đen vải băng dính vải hai mặt băng keo vải dán thảm

078.82.83.789