băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết

MÃ SẢN PHẨM: TD-549391812310
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
221,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: J70
Loại băng: băng keo hai mặt
Phân loại màu: rộng 10mm * dài 12m [20 cuộn] rộng 15mm * dài 12m [14 cuộn] rộng 20mm * dài 12m [10 cuộn] rộng 25mm * dài 12m [8 cuộn] rộng 30mm * dài 12m [6 cuộn] rộng 40mm * Dài 12m [4 cuộn] rộng 50mm * dài 12m [4 cuộn] Để tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng rộng 1,0cm * dài 40m [5 cuộn] rộng 1,5cm * dài 40m [3 cuộn] rộng 2,0 cm * dài 40m [ 3 cuộn] rộng 3.0cm * dài 40m [2 cuộn] rộng 5.0cm * dài 40m
Doanh nghiệp sản xuất: chất lượng tiêu chuẩn
băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết băng keo bạc vải thủy tinh Băng keo hai mặt Miloqi keo xốp hai mặt có độ dẻo cao siêu mỏng cố định siêu mỏng xốp trắng trong suốt không để lại dấu vết văn phòng phẩm văn phòng phẩm sinh viên làm thủ công băng keo dán móng tay siêu dính dễ rách bán buôn băng keo vải chịu nhiệt băng keo vải liên kết

078.82.83.789