Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm

MÃ SẢN PHẨM: TD-630807001232
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 50mm宽*5mm厚*2米长*1卷 10mm宽*5mm厚*2米长*5卷 15mm宽*5mm厚*2米长*3卷 20mm宽*5mm厚*2米长*2卷 30mm宽*5mm厚*2米长*2卷 10mm宽*10mm厚*2米长*5卷 15mm宽*10mm厚*2米长*3卷 20mm宽*10mm厚*2米长*2卷 30mm宽*10mm厚*2米长*2卷 50mm宽*10mm厚*2米长*1卷 20mm宽*20mm厚*2米长*2卷 30mm宽*20mm厚*2米长*2卷 50mm宽*20mm厚*2米长*1卷 30mm宽*30mm厚*2米长*2卷 50mm宽*30mm厚*2米长*1卷
生产企业: 深圳市标质胶黏制品有限公司
Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm Băng keo chống bụi Chống va chạm Buffer Seal Băng bong bóng tự dính một mặt dày mềm Bề mặt mềm Bọt Pad dày Eva Black Rebound Soft Bọt 5-10-20-30mm

0966.966.381