Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-646034216013
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
185,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 象梦鸣
货号: E2205
胶带类型: 双面胶带
颜色分类: 10mm宽 5米长【2mm厚】 15mm宽 5米长【2mm厚】 20mm宽 5米长【2mm厚】 25mm宽 5米长【2mm厚】 30mm宽 5米长【2mm厚】 40mm宽 5米长【2mm厚】 50mm宽 5米长【2mm厚】 100mm宽 5米长【2mm厚】 10mm宽 4米长【3mm厚】 15mm宽 4米长【3mm厚】 20mm宽 4米长【3mm厚】 25mm宽 4米长【3mm厚】 30mm宽 4米长【3mm厚】 40mm宽 4米长【3mm厚】 50mm宽 4米长【3mm厚】 100mm宽 4米长【3mm厚】 10mm宽 3米长【5mm厚】 15mm宽 3米长【5mm厚】 20mm宽 3米长【5mm厚】 25mm宽 3米长【5mm厚】 30mm宽 3米长【5mm厚】 40mm宽 3米长【5mm厚】 50mm宽 3米长【5mm厚】 100mm宽 3米长【5mm厚】
生产企业: 东莞市创优胶粘带有限公司
Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày Băng keo hai mặt Băng keo dính chắc chắn Đen Bọt chân Pad Cửa xe Cửa sổ Hợp kim KT Bảng tên Dính Chống địa chấn Buffer Chống va chạm Sect Âm thanh cách âm 2 3 dải băng hai mặt dày

0965.68.68.11