Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-631049725822
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
199,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mi Leqi
Mã số: Tăng đơn Trắng dày 2-3-5-10MM
Phân loại màu sắc: rộng 10MM * rộng 5m * 2MM rộng 15MM * 5m * dày 2MM rộng 20MM * 5m * dày 2MM rộng 30MM * 5m * 2MM dày 40MM rộng * 5m * 2MM dày 50MM rộng * 5m * 2MM Dày 10MM rộng * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 15MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 20MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 30MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 40MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 50MM * 5 mét * Độ dày 3MM Chiều rộng 10MM * Chiều dày 2m * 5MM Rộng 15mm * 2m * dày 5mm rộng 20mm * 2m * dày 5mm rộng 30mm * 2m * dày 5mm rộng 40mm * 2m * dày 5mm rộng 50mm * 2m * dày 5mm rộng 10mm * 2m * dày 10mm rộng 15mm * 2m * 10mm dày 20mm rộng * 2m * dày 10mm rộng 30mm * 2m * dày 10mm rộng 40mm * 2m * dày 10mm rộng 50mm * dày 2m * 10mm
Nhà sản xuất: Shenzhen Standard Adhesive Products Co., Ltd.
Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt Băng keo xốp Miloqi EVA dùng cho cửa ra vào và cửa sổ Dải băng keo tự dính để dán cửa sổ, chống gió, đệm chống va chạm mạnh, hấp thụ va chạm, giảm tiếng ồn, đường nối cửa và đáy cửa, băng keo xốp trắng chống muỗi dày 23510MM băng dính xốp dán kính Giá băng keo xốp 2 mặt

078.82.83.789