Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa

MÃ SẢN PHẨM: TD-649692362657
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
423,000 đ
Trang web lắp đặt:
Cửa và cửa sổ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
型号: ZRMFR10
颜色分类: (10卷)10mm宽*5米长*1mm厚 (7卷)15mm宽*5米长*1mm厚 (5卷)20mm宽*5米长*1mm厚 (4卷)30mm宽*5米长*1mm厚 (3卷)50mm宽*5米长*1mm厚 (10卷)10mm宽*5米长*2mm厚 (7卷)15mm宽*5米长*2mm厚 (5卷)20mm宽*5米长*2mm厚 (4卷)30mm宽*5米长*2mm厚 (3卷)50mm宽*5米长*2mm厚 (10卷)10mm宽*5米长*3mm厚 (7卷)15mm宽*5米长*3mm厚 (5卷)20mm宽*5米长*3mm厚 (4卷)30mm宽*5米长*3mm厚 (3卷)50mm宽*5米长*3mm厚
安装部位: 门窗
Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa Băng keo xốp hai mặt dán cửa gỗ chống cháy băng dính xốp hai mặt chịu nhiệt độ cao niêm phong cửa

0966.966.381