Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-633042014963
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
219,000 đ
Phân loại màu:
Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao
Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao
Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 米乐奇
货号: I型D型E型棕色密封条
颜色分类: I型-【9MM宽*2MM厚*6米长】 E型-【9MM宽*4MM厚*6米长】 D型-【9MM宽*6MM厚*6米长】
生产企业: 深圳市标质胶黏制品有限公司
Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao Băng dính xốp 1 mặt chuyên dụng dán cửa chống gió lùa băng keo xốp 1 mặt chống va chạm đàn hồi cao

0966.966.381