Hộp đóng gói băng Taobao với giấy băng trong suốt Bán buôn Băng dính keo 5,8cm rộng 1,5 dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-537106802836
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
198,000 đ
Phân loại màu:
1 tập
10 khối lượng
60 khối lượng [hộp máy cắt đầy đủ]
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 1卷 10卷 60卷【整箱送切割器】
Hộp đóng gói băng Taobao với giấy băng trong suốt Bán buôn Băng dính keo 5,8cm rộng 1,5 dày Hộp đóng gói băng Taobao với giấy băng trong suốt Bán buôn Băng dính keo 5,8cm rộng 1,5 dày Hộp đóng gói băng Taobao với giấy băng trong suốt Bán buôn Băng dính keo 5,8cm rộng 1,5 dày

078.82.83.789