Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton

MÃ SẢN PHẨM: TD-585283773235
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
214,000 đ
Phân loại màu:
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 海氏海诺
产地: 山东
颜色分类: 碘伏棉签60支/罐 碘伏棉签简装100支 酒精棉签60支/罐 酒精棉签简装100支 碘伏棉签20支/盒x2盒 酒精棉签20支/盒x2盒 碘伏棉签60支/罐+酒精棉签60支/罐 碘伏棉签20支+防水创可贴5片
规格: 60只
生产企业: 青岛海诺生物工程有限公司
适用人群: 不限
保健用品产品名称: 碘伏消毒棉棒
Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton Hydaffin y tế IODINE khử trùng bông tăm bông dùng một lần vết thương cho bé rốn tiệt trùng rượu cotton

078.82.83.789