HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn

MÃ SẢN PHẨM: TD-558174773437
Free Shipping
361,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 海氏海诺
品名: 无菌敷贴
是否进口: 否
注册证号: 鲁械注准20182640282
包装清单: 无菌敷贴
批准日期: 2018-06-26
产品适用范围: /
变更日期: 2018-06-26
产品名称: 无菌敷贴
生产单位: 青岛海诺生物工程有限公司
注册号有效期: 2023-06-25
所属经营范围: 6864医用卫生材料及敷料
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn
HYDAFFUST SYKY ỨNG DỤNG Y tế Thở tự dính Bụng dùng một lần Belly Rốn đính kèm Chiều rộng ứng dụng sáng tạo lớn

0965.68.68.11