0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính

MÃ SẢN PHẨM: TD-544154472109
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
212,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 0.5CM宽*33米长 0.6CM宽*33米长 0.8CM宽*33米长 1CM宽*33米长 1.2CM宽*33米长 1.5CM宽*33米长 1.8CM宽*33米长 2CM宽*33米长 2.5CM宽*33米长 3CM宽*33米长 3.5CM宽*33米长 4CM宽*33米长 4.5CM宽*33米长 4.8CM宽*33米长 5CM宽*33米长 6CM宽*33米长 8CM宽*33米长 10CM宽*33米长 可订制各种规格,四种厚度 需要其它规格请联系客服
0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính 0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính 0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính 0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính 0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính 0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính 0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính 0.1mm dày PET nhiệt độ cao băng nâu Kapton băng polyimide nhiệt độ cao mà không để lại dư lượng chất kết dính

078.82.83.789