Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-551447036833
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
183,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 0.3CM宽*10米长*3卷 0.5CM宽*10米长*2卷 0.6CM宽*10米长 0.8CM宽*10米长 1CM宽*10米长 1.2CM宽*10米长 1.5CM宽*10米长 1.8CM宽*10米长 2CM宽*10米长(图片规格) 2.5CM宽*10米长 3CM宽*10米长 3.5CM宽*10米长 4CM宽*10米长 4.5CM宽*10米长 4.8CM宽*10米长 5CM宽*10米长 6CM宽*10米长 8CM宽*10米长 10CM宽*10米长 可订制各种规格 需要其它规格请联系客服 其它规格 金额多少拍多少数量
Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao Băng keo xốp trong suốt keo acrylic chuyên dụng trong sửa sữa điện thoại băng keo trong suốt độ dẻo cao

078.82.83.789