0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi

MÃ SẢN PHẨM: TD-18853172935
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
203,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: darit tape/德意胶带
货号: 泡棉胶带
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 2mm宽*10米长*2卷装 3mm宽*10米长*2卷装 4mm宽*10米长*2卷装 5mm宽*10米长*2卷装 6mm宽*10米长*3卷装 8mm宽*10米长*3卷装 10mm宽*10米长*2卷装 12mm宽*10米长*2卷装 15mm宽*10米长*2卷装 18mm宽*10米长*2卷装 20mm宽*10米长*2卷装 25mm宽*10米长*1卷装 30mm宽*10米长*1卷装 35mm宽*10米长*1卷装 40mm宽*10米长*1卷装 50mm宽*10米长*1卷装 60mm宽*10米长*1卷装 80mm宽*10米长*1卷装 100mm宽*10米长*1卷装 150mm宽*10米长*1卷装 200mm宽*10米长*1卷装
0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi 0.5mm xốp dày chống bụi di động sửa chữa điện thoại keo siêu mạnh hai mặt băng bọt Dàn chống thấm nước và chống bụi

0966.966.381