13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm

MÃ SẢN PHẨM: TD-649544955001
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
1x1000cm [3 khối] [Cá xác thực]
1x1000cm [8 tập] [Cá niềm vui chính hãng]
1x1000cm [tất cả các hộp 13 khối lượng] [Niềm vui cá chính hãng]
26x500cm [1 khối lượng lớn] [Niềm vui cá chính hãng]
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 13卷
品牌: 安其生
材质: -
产地: 中国
颜色分类: 1x1000cm【3卷】【鱼跃正品】 1x1000cm【8卷】【鱼跃正品】 1x1000cm【整盒13卷】【鱼跃正品】 26x500cm【1大卷】【鱼跃正品】
生产企业: 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
执行标准号: 苏常食药监械生产备20153008号
增值服务: 七天无理由退换货
适用人群: 不限
疾病: 伤口护创/包扎/固定
症状: 伤口护创/包扎/固定
注册证号: 鲁械注准20172660755
选购热点: -
医疗器械产品名称: 鱼跃医用橡皮膏
13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm 13 gói! Chất kết dính y tế vải cotton loại độ nhớt cao dị ứng thấp chống nứt cao su dán áp lực nhạy cảm

078.82.83.789