24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách

MÃ SẢN PHẨM: TD-623211864967
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
289,000 đ
Phân loại màu:
24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách
24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách
24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách
24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách
24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 002
品牌: 海氏海诺
材质: 无纺布
产地: 中国
颜色分类: 1.1x910cm【整盒24卷】 1.25x910cm【整盒24卷】 2.5x910cm【整盒12卷】 5x910cm【整盒6卷】【安其生品牌】 无纺布材质1.1x910cm【6卷】
生产企业: 青岛海诺生物工程有限公司
执行标准号: 鲁青械备20140018号
增值服务: 正品
适用人群: 不限
疾病: 包扎固定
症状: 包扎固定
注册证号: 鲁菏械备20140005号
选购热点: 医用胶带
医疗器械产品名称: 医用胶带
24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách 24 khối lượng! Châm cứu không dệt y tế Haino của Hải là thoáng khí có độ nhớt cao Chống dị ứng Băng giấy y tế rách

078.82.83.789