13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm

MÃ SẢN PHẨM: TD-583244837863
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
218,000 đ
Phân loại màu:
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
型号: 棉布型
品牌: 海氏海诺
材质: 棉布
产地: 中国
颜色分类: 棉布型 0.9x300【13卷/盒】 棉布型 0.9x500【13卷/盒】 棉布型 0.9x1000 【13卷/盒】 棉布型 2x300cm 【1卷/盒x10盒】 棉布型 2.5x500cm【1卷/盒x10盒】 棉布型 6.5x500cm【4卷/盒】 棉布型 26x500cm 【1卷/盒】 棉布型 28x500cm 【1卷/盒】 无纺布 1.25x910cm 【24卷/盒】 无纺布 2.5x910cm 【12卷/盒】 无纺布 5x910cm 【6卷/盒】【安其生品牌】 PE型 1.25x300cm 【24卷/盒】 PE型 1.25x900cm 【24卷/盒】 PE精装型 1.25x900cm 【24卷/盒】 PE型 2.5x900cm 【12卷/盒】 PE型 5x900cm 【6卷/盒】
生产企业: 青岛海诺生物工程有限公司
执行标准号: 鲁青械备20140018号
增值服务: 七天无理由退换货
适用人群: 通用型
疾病: 伤口包扎/纱布固定
症状: 伤口包扎/纱布固定
注册证号: 鲁青械备20200189号
选购热点: 66
医疗器械产品名称: 医用胶布
13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm 13 gói! Hydaffini Medical Dính bằng vải cotton có độ nhớt cao cao su dán chiều rộng áp suất cố định nhạy cảm

078.82.83.789