1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m

MÃ SẢN PHẨM: TD-550877069143
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
276,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 0.5CM宽*33米长 0.6CM宽*33米长 0.8CM宽*33米长 1CM宽*33米长 1.2CM宽*33米长 1.5CM宽*33米长 1.8CM宽*33米长 2CM宽*33米长 2.5CM宽*33米长 3CM宽*33米长 3.5CM宽*33米长 4CM宽*33米长 4.5CM宽*33米长 5CM宽*33米长 6CM宽*33米长 8CM宽*33米长 10CM宽*33米长 需要其它规格请联系客服
1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m 1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m 1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m 1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m 1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m 1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m 1mm dày trong suốt acrylic không thấm nước hai mặt băng vết sức mạnh nhiệt độ hai mặt dính xe nhựa 33 m

078.82.83.789