3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-21115763901
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3J/信时
货号: 3J醋酸胶布
颜色分类: 8mm宽*30米长/5卷价 10mm宽*30米长/2卷价 12mm宽*30米长/2卷价 15mm宽*30米长/2卷价 18mm宽*30米长/2卷价 20mm宽*30米/1卷价 25mm宽*30米长/1卷价 30mm宽*30米长/1卷价 40mm宽*30米长1卷价 50mm宽*30米长/1卷价
生产企业: 东莞市信时包装材料有限公司
3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen 3J Acetic Acid Băng dữ liệu LCD Màn hình LCD Cố định Băng Đen Băng dính Băng Acetate Băng nhiệt độ cao Băng Băng cách điện màu đen

078.82.83.789