3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画

MÃ SẢN PHẨM: TD-636231929566
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
197,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3J/信时
货号: 3J786
胶带类型: 双面胶带
颜色分类: 15毫米宽*15米 1卷 15毫米宽*15米 3卷 15毫米宽*15米 5卷 15毫米宽*15米 10卷 18毫米宽*15米 1卷 18毫米宽*15米 3卷 18毫米宽*15米 5卷 18毫米宽*15米 10卷
生产企业: 东莞市信时包装材料有限公司
上市时间: 2021-01-13
3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画 3J786 Lễ hội mùa xuân Mandala chuyên dụng keo hai mặt Độ nhớt cao trong suốt dễ dàng để khám phá Không có gió cao su chống lạnh Phước lành 囍 囍 年 年 画 画 画 画 双 年 画

0966.966.381