Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-561692798450
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
292,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: EVA复合3M强力胶
胶带类型: 双面胶带
颜色分类: 需要黑色请留言 白色10mm宽*1mm厚 白色15mm宽*1mm厚 白色20mm宽*1mm厚 白色25mm宽*1mm厚 白色30mm宽*1mm厚 白色40mm宽*1mm厚 白色10mm宽*2mm厚 白色15mm宽*2mm厚 白色20mm宽*2mm厚 白色25mm宽*2mm厚 白色30mm宽*2mm厚 白色40mm宽*2mm厚 白色10mm宽*3mm厚 白色15mm宽*3mm厚 白色20mm宽*3mm厚 白色25mm宽*3mm厚 白色30mm宽*3mm厚 白色40mm宽*3mm厚 3M助粘剂(非胶水) 3M原厂包装12mm*5.5m*1mm厚 3M原厂包装18mm*5.5m*1mm厚 3M原厂包装24mm*5.5m*1mm厚 3M原厂包装36mm*5.5m*1mm厚
生产企业: 3M
Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt Băng keo 3m hai mặt xốp cố định đồ vật độ dính cao băng dính 3m chống thấm nước dùng cho mọi chất liệu bề mặt

078.82.83.789