3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-562029094627
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
289,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 1600T
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 细小5mm*3米长(2卷) 窄8mm*3米长(2卷) 10mm*3米长(2卷) 15mm*3米长(2卷) 20mm*3米长 25mm*3米长 30mm*3米长 35mm*3米长 40mm*3米长 50mm*3米长 60mm*3米长 80mm*3米长 100mm*3米长 10mm*15米长 15mm*15米长 20mm*15米长 25mm*15米长 30mm*15米长 35mm*15米长 40mm*15米长 50mm*15米长 60mm*15米长 80mm*15米长 100mm*15米长
生产企业: 3M
3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt 3M1600T Băng keo hai mặt màu trắng Móc bong bóng xốp mạnh mẽ Móc có tên mà không có dấu vết dính hai mặt

078.82.83.789