3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư

MÃ SẢN PHẨM: TD-541667595769
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
285,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M8915
颜色分类: 细小5mm*55米长(正品) 较窄8mm*55米长(正品) 10mm*55米长(正品) 12mm*55米长(正品) 15mm*55米长(正品) 18mm*55米长(正品) 20mm*55米长(正品) 25mm*55米长(正品) 30mm*55米长(正品) 35mm*55米长(正品) 40mm*55米长(正品) 45mm*55米长(正品) 50mm*55米长(正品) 60mm*55米长(正品) 80mm*55米长(正品) 100mm*55米长(正品)
生产企业: 3M
3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư 3M8915 Băng keo chính hãng 3M nhập khẩu sợi thủy tinh mạnh mẽ nhiệt độ cao không theo dõi băng đơn băng điện bó cơ thể nặng bướng có độ nhớt cao dưới băng tủ lạnh dư

078.82.83.789