3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch

MÃ SẢN PHẨM: TD-540022771349
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
297,000 đ
Phân loại màu:
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch
10MM宽*5MM厚*2米长(白色)
15MM宽*5MM厚*2米长(白色)
20MM宽*5MM厚*2米长(白色)
25MM宽*5MM厚*2米长(白色)
30MM宽*5MM厚*2米长(白色)
40MM宽*5MM厚*2米长(白色)
50MM宽*5MM厚*2米长(白色)
10MM宽*10MM厚*2米长(白色)
15MM宽*10MM厚*2米长(白色)
20MM宽*10MM厚*2米长(白色)
25MM宽*10MM厚*2米长(白色)
30MM宽*10MM厚*2米长(白色)
40MM宽*10MM厚*2米长(白色)
50MM宽*10MM厚*2米长(白色)
如需黑色请备注
更多规格联系客服
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: EVA
颜色分类: 10MM宽*2MM厚*5米长(白色) 15MM宽*2MM厚*5米长(白色) 20MM宽*2MM厚*5米长(白色) 25MM宽*2MM厚*5米长(白色) 30MM宽*2MM厚*5米长(白色) 40MM宽*2MM厚*5米长(白色) 50MM宽*2MM厚*5米长(白色) 10MM宽*5MM厚*2米长(白色) 15MM宽*5MM厚*2米长(白色) 20MM宽*5MM厚*2米长(白色) 25MM宽*5MM厚*2米长(白色) 30MM宽*5MM厚*2米长(白色) 40MM宽*5MM厚*2米长(白色) 50MM宽*5MM厚*2米长(白色) 10MM宽*10MM厚*2米长(白色) 15MM宽*10MM厚*2米长(白色) 20MM宽*10MM厚*2米长(白色) 25MM宽*10MM厚*2米长(白色) 30MM宽*10MM厚*2米长(白色) 40MM宽*10MM厚*2米长(白色) 50MM宽*10MM厚*2米长(白色) 如需黑色请备注 更多规格联系客服
生产企业: 3M中国科技有限公司
3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch 3M bọt biển hai mặt dính eva mạnh mẽ khoảng cách cao bọt biển dày chống thấm băng đen trắng 5-8-10mm bong bóng dày hai mặt keo dán độ nhớt cao băng tường liền mạch

078.82.83.789