3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu

MÃ SẢN PHẨM: TD-541162581783
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
297,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 双面贴
胶带类型: 双面胶
颜色分类: 【1MM厚】1厘米宽*5米长 【1MM厚】1.5厘米宽*5米长 【1MM厚】2厘米宽*5米长 【1MM厚】2.5厘米宽*5米长 【1MM厚】3厘米宽*5米长 【1MM厚】5厘米宽*5米长 【2MM厚】1厘米宽*5米长 【2MM厚】1.5厘米宽*5米长 【2MM厚】2厘米宽*5米长 【2MM厚】2.5厘米宽*5米长 【2MM厚】3厘米宽*5米长 【2MM厚】5厘米宽*5米长 【3MM厚】1厘米宽*5米长 【3MM厚】1.5厘米宽*5米长 【3MM厚】2厘米宽*5米长 【3MM厚】2.5厘米宽*5米长 【3MM厚】3厘米宽*5米长 【3MM厚】5厘米宽*5米长
生产企业: 3M中国科技有限公司
3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu 3M keo dán hai mặt mạnh xốp có độ nhớt cao độ nhớt treo tường gạch ốp tường cao su siêu sáng mà không có dấu vết keo dính mà không có dấu vết bọt không thấm nước, băng keo hai mặt không để lại dấu

0966.966.381