3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao

MÃ SẢN PHẨM: TD-542493351719
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
296,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
货号: 3M4910
颜色分类: 请看清尺寸再拍 0.5厘米宽*3米长 1厘米宽*3米长 1.5厘米宽*3米长 2厘米宽*3米长 3厘米宽*3米长 5厘米宽*3米长
生产企业: 3M中国科技有限公司
3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao 3MVHB49.1 TRUNG Băng nano Băng dính mạnh bằng kim loại thủy tinh vv Xe trong suốt siêu mỏng không giữ độ nhớt cao Độ nhớt cố định dán tường không thấm nước nhiệt độ cao

0966.966.381