3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-636181966612
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
206,000 đ
Phân loại màu:
3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt
3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt
3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt
3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt
3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt
直径15毫米*1mm厚【50片超值装】
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 1600TX小圆贴
颜色分类: 直径15毫米*1mm厚【50片超值装】 直径15毫米*1mm厚【100片超值装】 直径15毫米*1mm厚【200片超值装】 直径15毫米*1mm厚【300片超值装】 直径15毫米*1mm厚【500片超值装】 直径15毫米*1mm厚【1000片超值装】
3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt 3M Circle nhỏ mạnh 50 miếng 100 miếng độ nhớt cực cao không có dấu vết cố định tường ảnh khung bọt bọt keo dán hai mặt

078.82.83.789