3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán

MÃ SẢN PHẨM: TD-634167721175
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
317,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: EVA双黑2
材质: EVA泡棉
产地: 中国大陆
省份: 广东省
地市: 深圳市
颜色分类: 1公分宽5米长*1mm(买一送一) 1.5公分宽5米长*1mm(买一送一) 2公分宽5米长*1mm(买一送一) 2.5公分宽5米长*1mm(买一送一) 3公分宽5米长*1mm(买一送一) 3.5公分宽5米长*1mm(买一送一) 4公分宽5米长*1mm(买一送一) 5公分宽5米长*1mm(买一送一) 1公分宽5米长*2mm(买一送一) 1.5公分宽5米长*2mm(买一送一) 2公分宽5米长*2mm(买一送一) 2.5公分宽5米长*2mm(买一送一) 3公分宽5米长*2mm(买一送一) 3.5公分宽5米长*2mm(买一送一) 4公分宽5米长*2mm(买一送一) 5公分宽5米长*2mm(买一送一) 1公分宽5米长*3mm(买一送一) 1.5公分宽5米长*3mm(买一送一) 2公分宽5米长*3mm(买一送一) 2.5公分宽5米长*3mm(买一送一) 3公分宽5米长*3mm(买一送一) 3.5公分宽5米长*3mm(买一送一) 4公分宽5米长*3mm(买一送一) 5公分宽5米长*3mm(买一送一) 宽度可以定制,不退换,联系客服
宽度: 1cm
厚度: 1mm-3mm
3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán 3M Đen Đen Keo dán hai mặt EVA mạnh dán bọt biển keo dán xe trang trí xe ảnh nhà đặc biệt không dính dán

078.82.83.789