3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin

MÃ SẢN PHẨM: TD-641123324248
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
376,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3M5952黑
产地: 中国大陆
省份: 广东省
地市: 深圳市
颜色分类: (2卷装)0.5厘米宽*3米长 (2卷装)0.6厘米宽*3米长 (2卷装)0.8厘米宽*3米长 (2卷装)1厘米宽*3米长 (2卷装)1.5厘米宽*3米长 (2卷装)2厘米宽*3米长 收藏加购 (1卷装)4厘米宽*3米长
厚度: 1.1mm
3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin 3M Đen hai mặt keo có độ nhớt cao không có dấu vết Viscose cường độ đặc biệt không để lại băng keo margin

0966.966.381