3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết

MÃ SẢN PHẨM: TD-630120724883
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
497,000 đ
Phân loại màu:
3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết
3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết
3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết
3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết
3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3M-510830M
材质: 丙烯酸泡棉
形状: 卷状
颜色分类: 宽6毫米*33米长 宽8毫米*33米长 宽10毫米*33米长 宽15毫米*33米长 宽20毫米*33米长
厚度: 0.8mm
3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết 3M Keo dán hai mặt Bộ phận xe hơi cố định Băng keo đặc biệt dán tường có độ nhớt cao không thấm nước mà không cần dấu vết

0966.966.381