3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-641540043836
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
273,000 đ
Phân loại màu:
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 5108CX324
材质: 丙烯酸泡棉
形状: 圆形 方形
产地: 中国大陆
颜色分类: 【今日特价】圆形直径40毫米10片装送3m助粘剂套件 【送3m助粘剂套件】圆形直径40毫米10片装 【送3m助粘剂套件】圆形直径50毫米10片装 【送3m助粘剂套件】圆形直径60毫米10片装 【送3m助粘剂套件】圆形直径80毫米10片装 【送3m助粘剂套件】方形长40毫米*宽40毫米10片装 【送3m助粘剂套件】方形长50毫米*宽50毫米10片装 【送3m助粘剂套件】方形长78毫米*宽61毫米10片装 【送3m助粘剂套件】方形长84毫米*宽53毫米10片装 【送3m助粘剂套件】1厘米宽*3米长单卷装 【送3m助粘剂套件】1.5厘米宽*3米长单卷装 【送3m助粘剂套件】2厘米宽*3米长单卷装 【送3m助粘剂套件】3厘米宽*3米长单卷装 【送3m助粘剂套件】4厘米宽*3米长单卷装 【送3m助粘剂套件】5厘米宽*3米长单卷装 【送3m助粘剂套件】6厘米宽*3米长单卷装 【送3m助粘剂套件】0.6厘米宽*30米长单卷装 【送3m助粘剂套件】0.8厘米宽*30米长单卷装 【送3m助粘剂套件】1厘米宽*30米长单卷装 【送3m助粘剂套件】1.5厘米宽*30米长单卷装 【送3m助粘剂套件】2厘米宽*30米长单卷装
厚度: 0.8mm
3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt 3M keo dán hai mặt có độ nhớt cao Viscose cố định xe hơi cố định không có dấu vết bọt xốp dày bọt biển dính hai mặt

078.82.83.789