3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt

MÃ SẢN PHẨM: TD-635777496201
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
364,000 đ
Phân loại màu:
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt
规格支持定制,不退换,联系客服
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 30 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: EVA123双白
产地: 中国大陆
省份: 广东省
地市: 深圳市
颜色分类: 2厘米宽*5米长*1毫米厚 2.5厘米宽*5米长*1毫米厚 3厘米宽*5米长*1毫米厚 3.5厘米宽*5米长*1毫米厚 4厘米宽*5米长*1毫米厚 2厘米宽*5米长*2毫米厚 2.5厘米宽*5米长*2毫米厚 3厘米宽*5米长*2毫米厚 3.5厘米宽*5米长*2毫米厚 4厘米宽*5米长*2毫米厚 2厘米宽*5米长*3毫米厚 2.5厘米宽*5米长*3毫米厚 3厘米宽*5米长*3毫米厚 3.5厘米宽*5米长*3毫米厚 4厘米宽*5米长*3毫米厚 规格支持定制,不退换,联系客服
宽度: 2cm
3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt 3m keo dán hai mặt eva bọt xốp keo mạnh mẽ dính dày trang trí dày cố định máng tường chuyên dụng keo hai mặt

078.82.83.789