3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày

MÃ SẢN PHẨM: TD-630293604973
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
297,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
颜色分类: 【1mm厚-黑色】10mm宽*5米长 【1mm厚-黑色】15mm宽*5米长 【1mm厚-黑色】20mm宽*5米长 【1mm厚-黑色】25mm宽*5米长 【1mm厚-黑色】30mm宽*5米长 【1mm厚-黑色】40mm宽*5米长 【1mm厚-黑色】50mm宽*5米长 【2mm厚-黑色】10mm宽*5米长 【2mm厚-黑色】15mm宽*5米长 【2mm厚-黑色】20mm宽*5米长 【2mm厚-黑色】25mm宽*5米长 【2mm厚-黑色】30mm宽*5米长 【2mm厚-黑色】40mm宽*5米长 【2mm厚-黑色】50mm宽*5米长 【3mm厚-黑色】10mm宽*5米长 【3mm厚-黑色】15mm宽*5米长 【3mm厚-黑色】20mm宽*5米长 【3mm厚-黑色】25mm宽*5米长 【3mm厚-黑色】30mm宽*5米长 【3mm厚-黑色】40mm宽*5米长 【3mm厚-黑色】50mm宽*5米长
生产企业: 深圳市标质胶粘有限公司
3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày 3M keo dán hai mặt mạnh dán tường khung ảnh bọt biển dày hai mặt keo siêu dính không có dấu vết độ nhớt cao tải màu đen xốp hai mặt dày 1-2-3mm dày

078.82.83.789