3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng

MÃ SẢN PHẨM: TD-613776194592
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
370,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 5108*3
颜色分类: 5毫米*3米*3卷 8毫米*3米*3卷 10毫米*3米*3卷 15毫米*3米*3卷 20毫米*3米*3卷 30毫米*3米*3卷 40毫米*3米*3卷 50毫米*3米*3卷 60毫米*3米*3卷
厚度: 0.8毫米
3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng 3M Keo dán hai mặt mạnh mẽ Xe có độ nhớt cao đặc biệt dày cố định Tường nhiệt độ cao Bọt không thấm nước và không theo dõi băng

078.82.83.789