3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá

MÃ SẢN PHẨM: TD-635455962225
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,730,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3MEVA双黑H1
材质: EVA泡棉
产地: 中国大陆
省份: 广东省
地市: 深圳市
颜色分类: (120卷优惠装)1公分宽5米长1毫米厚 (80卷优惠装)1.5公分宽5米长1毫米厚 (60卷装优惠装)2公分宽5米长1毫米厚 (48卷优惠装)2.5公分宽5米长1毫米厚 (40卷优惠装)3公分宽5米长1毫米厚 (28卷优惠装)4公分宽5米长1毫米厚 (120卷优惠装)1公分宽5米长2毫米厚 (80卷优惠装)1.5公分宽5米长2毫米厚 (60卷装优惠装)2公分宽5米长2毫米厚 (48卷优惠装)2.5公分宽5米长2毫米厚 (40卷优惠装)3公分宽5米长2毫米厚 (28卷优惠装)4公分宽5米长2毫米厚 (120卷优惠装)1公分宽5米长3毫米厚 (80卷优惠装)1.5公分宽5米长3毫米厚 (60卷装优惠装)2公分宽5米长3毫米厚 (48卷优惠装)2.5公分宽5米长3毫米厚 (40卷优惠装)3公分宽5米长3毫米厚 (28卷优惠装)4公分宽5米长3毫米厚 规格可以定制,不支持退换,联系客服
宽度: 1cm
厚度: 1-3MM
3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá 3m keo dán hai mặt màu đen eva bọt xốp mạnh mẽ hỗn hợp kt bảng đèn mềm dải bảng tên đầy đủ giảm giá

078.82.83.789