3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe

MÃ SẢN PHẨM: TD-633479943661
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
209,000 đ
Phân loại màu:
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 5108121
材质: 丙烯酸泡棉
形状: 方形,圆形
颜色分类: 【直径30毫米】50片【手机支架用】 【直径40毫米】30片【记录仪用】 【直径50毫米】30片【摄像头用】 【直径60毫米】20片【置物架固定】 【直径80毫米】20片【花瓶固定】 【40毫米*30毫米】30片【车用摆件】 【40毫米*40毫米】30片【ETC固定】 【50毫米*50毫米】30片【纸巾盒固定】 【直径25毫米】50片【硬币大小】 【78毫米*61毫米】20片【插座固定】 【84毫米*53毫米】20片【大相框固定】 【直径30毫米】10片【手机支架用】
厚度: 0.8MM
3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe 3m keo dán hai mặt siêu mạnh cố định tường dán độ nhớt cao không có dấu vết vv khung lái xe chạy xe

078.82.83.789