3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định

MÃ SẢN PHẨM: TD-642040415647
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
317,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌: 3M
型号: 3M5608D
产地: 中国大陆
省份: 广东省
地市: 深圳市
颜色分类: (2卷装)1厘米宽*3米长 (2卷装)1.5厘米宽*3米长 (1卷装)2厘米宽*3米长 (1卷装)2.5厘米宽*3米长 (1卷装)3厘米宽*3米长 (1卷装)4厘米宽*3米长 (1卷装)5厘米宽*3米长 (1卷装)6厘米宽*3米长
厚度: 0.8MM
3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định 3M Keo dán hai mặt Xe mạnh đặc biệt Độ nhớt cao Độ bền dính Etc Chất kết dính Không có dấu vết dán tường cố định

0966.966.381